Terma dan Syarat

Menggunakan laman web kami

Sila baca terma dan syarat ini dengan berhati-hati kerana mereka mengawal penggunaan laman web ini. Penggunaan laman web ini merupakan penerimaan Terma dan Syarat ini, yang berkuatkuasa dari tarikh kunjungan pertama anda ke laman web ini. Jika Terma dan Syarat ini tidak diterima sepenuhnya, sila tamatkan penggunaan laman web ini dengan segera. Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan yang sah, dan dengan cara yang tidak melanggar hak mana-mana pihak ketiga, atau tidak menyekat atau menghalang penggunaan dan kesenangan mereka dari laman web ini.

Laman web ini dan maklumatnya disediakan secara 'sama' tanpa jaminan apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat. Penggunaan laman web ini dan maklumat mengenainya adalah sepenuhnya pada risiko tunggal pengguna. Sekalipun tidak, Element Society akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan laman web ini. Penyelesaian tunggal dan eksklusif anda kerana tidak berpuas hati dengan laman web dan / atau maklumat ini yang terkandung is untuk berhenti menggunakan tapak dan maklumat tersebut.

Masyarakat Unsur tidak menjamin bahawa fungsi yang terkandung dalam laman web ini tidak akan terganggu atau kesilapan percuma, atau kecacatan itu akan diperbetulkan.

Perlindungan virus, penggodaman dan kesalahan lain

Kami berusaha untuk memeriksa dan menguji bahan di semua peringkat pengeluaran, Walau bagaimanapun anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga anda sendiri untuk memastikan bahawa proses yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini tidak mendedahkan anda kepada risiko virus, kod komputer jahat atau bentuk gangguan lain yang boleh merosakkan sistem komputer anda sendiri.

Kami tidak boleh menerima apa-apa tanggungjawab untuk apa-apa kehilangan, gangguan atau kerosakan pada data anda atau sistem komputer anda yang mungkin berlaku semasa menggunakan bahan yang diperoleh dari laman web ini. Anda tidak boleh menyalahgunakan laman web kami dengan secara sengaja memperkenalkan virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berbahaya atau berbahaya secara teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke laman web kami, pelayan di mana tapak kami disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang dihubungkan ke laman web kami. Anda tidak boleh menyerang laman web kami melalui serangan denial-of-service atau serangan denial-of-service yang diedarkan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer (Computer Misuse Act 1990). Kami akan melaporkan apa-apa pelanggaran kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka.

Maklumat mengenai anda

Kami tidak akan lulus butir-butir yang anda berikan kepada kami selain daripada yang dinyatakan dalam dasar privasi kami.

Ketepatan maklumat

Walaupun semua usaha yang munasabah telah dibuat untuk memastikan ketepatan kandungan, tiada tanggungjawab boleh diambil untuk sebarang kesilapan atau peninggalan.

Penafian

Walaupun kami membuat segala usaha untuk memastikan laman web Element Society up to date, kami tidak menyediakan sebarang jaminan, syarat atau jaminan mengenai ketepatan maklumat di laman web ini. Kami tidak menerima liabiliti untuk kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh pengguna laman web, sama ada secara langsung, tidak langsung atau berbangkit, sama ada disebabkan oleh tort, pelanggaran kontrak atau sebaliknya.

Ini termasuk kehilangan: pendapatan atau hasil, perniagaan, keuntungan atau kontrak, jangkaan penjimatan, data, muhibah, harta yang nyata atau pengurusan yang sia-sia atau waktu pejabat yang berkaitan dengan laman web kami atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan laman web kami, mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya dan apa-apa bahan yang dipaparkan di dalamnya. Keadaan ini tidak akan menghalang tuntutan kehilangan atau kerosakan terhadap harta ketara anda atau sebarang tuntutan lain untuk kerugian kewangan langsung yang tidak dikecualikan oleh mana-mana kategori yang dinyatakan di atas.

Ini tidak menjejaskan liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami, dan tidak juga liabiliti kami bagi salah nyata penipuan atau gambaran yang salah tentang perkara asas, dan tidak apa-apa liabiliti lain yang tidak dapat dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang.

Pautan luar

Kami mengalu-alukan dan menggalakkan laman web lain untuk memaut kepada maklumat yang dihoskan pada halaman-halaman ini, dan anda tidak perlu meminta kebenaran untuk dihubungkan ke elementsociety.co.uk

Walau bagaimanapun, kami tidak memberikan anda kebenaran untuk mencadangkan bahawa laman web anda dikaitkan dengan, atau disahkan oleh Element Society.

Masyarakat Unsur tidak menerima apa-apa liabiliti lebih kandungan tapak pihak ketiga ini. Kewujudan pautan ini bukan merupakan pengesahan dari laman web, ataupun pandangan yang dinyatakan di dalamnya. Anda menghubungkan ke laman-laman ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri.

Semakan kepada terma ini

Masyarakat Unsur boleh menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, dan anda bersetuju untuk mengkaji secara berkala. Sekiranya semakan itu tidak dapat diterima oleh anda, anda bersetuju untuk berhenti mengakses laman web ini dengan segera.

Hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelek

Tidak ada bahagian dari laman web ini, termasuk maklumat, imej, logo, foto, dan penampilan keseluruhan laman web, boleh disalin, diterbitkan semula, disiarkan atau diterbitkan semula dalam apa jua bentuk tanpa izin bertulis pemegang hak cipta terlebih dahulu kecuali untuk diri sendiri, atau penggunaan bukan komersil.

Bidang kuasa

Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang England dan Wales. Mahkamah di England dan Wales akan mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan sebarang pertikaian yang mungkin timbul.

Jika mana-mana Terma dan Syarat ini ditentukan untuk menjadi haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh sebab mana-mana negeri atau negara di mana Terma ini dimaksudkan untuk menjadi berkesan, maka setakat mana dan dalam mana Terma itu adalah haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan , ia akan dipotong dan dipadamkan daripada Terma-terma ini dan Syarat yang selebihnya akan bertahan, kekal berkuatkuasa dan terus berkuat kuasa dan terus dikikis dan dikuatkuasakan.

Masyarakat Unsur
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!